Steun ons, met uw gift!

05-11: Samenzang Engelse Hymns in Vianen
27-09: Hulp in Uitvoering en Bolivia??
13-06: Nieuwe foto's online zie projecten
20-05: De reis zie projecten
10-03: De lessenmarathon

 

Hulp in Uitvoering

Welkom op de website van de stichting Hulp in Uitvoering (HiU).

Klikt u boven op de links voor de diverse acties die er lopen.

05-10: Sinds enkele jaren wordt er in de grote kerk in Vianen een samenzangavond georganiseerd voor de stichting HiU. Het is een avond waar Engelse  Hymns worden toegelicht door ds. P. den Ouden en samen gezongen. Het zijn mooie avonden waar ook een professionele CD van is gemaakt. Ook dit is het op DV 5 november om 19:30 uur. Iedereen van harte uitgenodigd. Toegang is gratis. Collecte wordt gehouden t.b.v. HiU.  Om vooraf te oefenen is het programma te downloaden onder deze link. De volgende link is een "playlist" waar de hymns worden gespeeld om zo de melodie ook te beluisteren. 

27-09: Met regelmaat komt tot ons de vraag wat (HiU) doet in Bolivia. HiU ondersteund een project vanuit Gomarus school in Bolivia. HiU heeft zelf geen uitvoering in Bolivia.   

In 2006 kwamen examenleerlingen van de Gomarus scholengemeenschap voor het eerst spontaan in actie voor Roemenië. Er werd van alles uit de kast gehaald om geld bij elkaar te krijgen. Het geld kwam er! Enthousiaste leerlingen en de achterban brachten een mooi bedrag bij elkaar, zodat een aantal van hen in de meivakantie van dat jaar met enkele docenten konden vertrekken naar Fintinele in Roemenië om de handen uit de mouwen te steken. Het was niet alleen het land wat hen trok, maar gezamenlijk hadden zij een mooi doel voor ogen: het opknappen van een schoolgebouw. Het werd een prachtige reis met onuitwisbare indrukken!  Moe maar voldaan kwamen ze in Nederland terug.
 
Twee jaar later, in 2008, werden de leerlingen van de afdeling vmbo-4 bouwtechniek benaderd door hun docenten om mee te willen werken aan een verbouwingsproject in Roemenië. Dhr. A. Nagel, hoofd facilitaire dienst, had via een Nederlands echtpaar uit Roemenië het verzoek gekregen hun stal tot woonhuis om te bouwen. Vanuit de afdeling bouwtechniek werd hier positief op gereageerd. Zo gebeurde het dat een aantal docenten van de bouwafdeling met enkele van hun leerlingen richting Roemenië vertrokken om op vrijwillige basis aan dit project deel te nemen.

Wij zijn een groep docenten van de Gomarus uit Gorinchem die zich inzetten voor hun medemens door leerlingen erbij te betrekken. Wij houden diverse acties om zo geld in te zamelen. Een van de jaarlijks terugkerende acties is de lessenmarathon op de Gomarus. Deze marathon begint om 20.00 uur en eindigt de volgende dag om 7.00 uur in de morgen. Wilt u de stichting sponseren? Dan mag u uw bijdrage op het rekening van de stichting storten. Hartelijk dank!
Copyright © 2016 Hulp in uitvoering | Ontwerp: RIA grafisch ontwerp | Realisatie: Klok Software